Kraamzorg
En nog zoveel meer...

Het intakegesprek

Bij een tijdige inschrijving zal voor de 34ste week van jouw zwangerschap het intakegesprek plaatsvinden. Onze intaker komt bij jou op huisbezoek (als het jouw eerste bevalling is) of neemt de intake telefonisch af. Wij nemen bijtijds contact met jou op om hiervoor een afspraak te maken.

Bij een 1e kind zal er altijd een huisbezoek plaatsvinden. Bij een 2e of 3e kind is dit op indicatie thuis of telefonisch.

Tijdens dit eerste persoonlijke gesprek worden jouw wensen en vragen besproken. Er worden afspraken gemaakt over de omvang van de kraamzorg. Dat gebeurt aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

© 2019 Kraamzorg Zuiderzee
menu